м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Майстер-клас

Сучасна класифікація інсультів вертебро-базилярного басейну: правильне визначення діагнозу

Онлайн

Вартість участі:

Безкоштовно

Дата заходу:
15 Травня, 2024
Час початку:
17:40
Сертифікат
10 балів БПР
Мова:
Українська
Тип заходу
Майстер-клас
Формат:
Онлайн

Спікер(и) заходу:

Мета заходу:

Представити дані щодо кровопостачання головного мозку судинами задньої мозкової циркуляції, епідеміології, етіології і класифікації інфарктів задньоциркулярного басейну та стовбуру головного мозку, продемонструвати на основі розбору клінічних випадків методику аналізу ключових симптомів, даних неврологічного огляду та результатів інструментальних методів обстежень для опанування лікарями професійних навичок проведення диференційної діагностики і правильного встановлення діагнозу у разі вертебро-базилярних інсультів.

Актуальність

Інсульти заднього циркулярного басейну складають приблизно 20-25% від усіх ішемічних інсультів. Ураження артерій вертебро-базилярного басейну (ВББ) зумовлюють розвиток задньоциркулярних інфарктів з локалізацією в різних відділах стовбура головного мозку, мозочка, таламуса, потиличних і задніх відділів скроневих часток. Вони менше вивчені і не так широко представлені в науковій літературі, їх важко діагностувати, вони мають більш тяжкий клінічний перебіг та вищу смертність у порівнянні з інсультами передньої циркуляції. Для правильного встановлення діагнозу є необхідним знання особливостей кровопостачання судинних територій, глибше розуміння неврологічної клініки вертебробазилярних інфарктів, вміння ідентифікувати вогнище ураження та встановити топічний діагноз. Важливе значення має раннє розпізнавання симптомів інсультів заднього циркулярного басейну для швидкого підбору необхідної та ефективної тактики лікування пацієнта.

Практична цінність

Лікарі оволодіють достатніми знаннями для діагностування у пацієнтів інсульту заднього циркулярного басейну і встановлення правильного діагнозу.

Лікарі здобудуть наступні навички:
– знання кровопостачання головного мозку судинами задньої циркуляції;
– знання з епідеміології, етіології інсультів задньої циркуляції;
– знання сучасної класифікації інсультів задньої циркуляції;
– оволодіння вмінням розпізнавати ключові симптоми інсультів задньої циркуляції;
– вміння проводити диференційну діагностику альтернувальних синдромів;
– оволодіння навичками встановлення правильного топічного діагнозу та визначення локалізації інфаркту (проксимальної, серединної та дистальної території);
– оволодіння навичками встановлення правильного клінічного діагнозу у пацієнта з підозрою на інсульт території заднього циркулярного басейну.

Питання, що розглядаються

На основі розбору клінічних випадків (більше 10) будуть розглянуті клінічні особливості різних варіантів перебігу інсультів території заднього циркулярного басейну, питання диференційної діагностики і встановлення правильного топічного і клінічного діагнозів.

  • Епідеміологія і етіологія інсультів задньої мозкової циркуляції
  • Структурна характеристика артерій вертебральнобазилярного басейну
  • Сучасна класифікація інфарктів задньоциркулярного басейну та стовбура головного мозку
  • Особливості діагностики інсультів задньої мозкової циркуляції
  • Розбір клінічних кейсів випадків інсультів задньої мозкової циркуляції (понад 10 кейсів)
  • Проведення диференційної діагностики альтернувальних синдромів при інсультах задньої мозкової циркуляції
  • Визначення ключових симптомів та ознак під час неврологічного огляду пацієнтів у разі наявності інсультів задньої мозкової циркуляції для правильного встановлення топічного та клінічного діагнозів.

Для кого

Авіаційна та космічна медицина, Анестезіологія, Гастроентерологія, Гематологія, Геріатрія, Гігієна праці, Дерматовенерологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча офтальмологія, Дитяча пульмонологія, Дитяча психіатрія, Дитяча ревматологія, Дитячі інфекційні хвороби, Ендокринологія, Епідеміологія, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Нефрологія, Офтальмологія, Педіатрія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Судинна хірургія, Суднова медицина, Терапія, Токсикологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Функціональна діагностика
Все про БПР

Розділ оновлюється…

Для учасників платформи

Розділ оновлюється…

Інші актуальні заходи:

Все про БПР

Для учасників платформи