м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

Стійкість у стресових умовах: вирішення неврологічних та психологічних проблем сьогодення

Онлайн

Мета заходу:

надати лікарям різних ланок актуальну доказову інформацію щодо тактики ведення пацієнтів з неврологічними та психічними захворюваннями, адаптовану до сучасних реалій в умовах війни, з особливим акцентом на розборі клінічних випадків, продемонстувати нові досягнення медицини в лікуванні та реабілітації пацієнтів, забезпечити умови для обміну досвідом між медичними працівниками, науковцями та представниками системи охорони здоров’я для опанування практикуючими лікарями професійних знань та навичок щодо ефективного лікування пацієнта.

Вартість участі:

Безкоштовно

Дата заходу:
15 Травня, 2024
16 Травня, 2024
Час початку:
12:00
Сертифікат
20 балів БПР
Мова:
Українська
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:
Онлайн

Про захід

Ураження структур нервової системи на різних рівнях в багатьох випадках призводить до хронічного перебігу процесу та вимагає тривалого спостереження, корекції лікування та пошуку нових стратегій для покращення якості життя пацієнта. Інсульти, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, міастенія, деменція спричиняють інвалідизацію та функціональну залежність пацієнтів від сторонньої допомоги. Світова спільнота науковців та клініцистів постійно оновлює та доповнює рекомендації щодо тактики ведення пацієнтів. Вкрай важливо володіти сучасними знаннями та вміти застосувати їх на практиці. Тривалий стрес, сильне відчуття тривоги за життя, депресія, панічні атаки, викликані пандемією COVID-19, різко посилились в умовах війни. Важкі перенесені фізичні та психічні травми, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), генералізований тривожний, обсесивно- компульсивний розлади та інші стани, які вражають здоров’я як військових, так і цивільних пацієнтів різного віку з та без коморбідних захворювань вимагають особливих підходів до діагностики, лікування та тривалої реабілітації. Дана конференція базуватиметься на обговоренні найбільш розповсюджених неврологічних та психічних захворювань в Україні, сучасних методах їх діагностики, лікування та профілактики в умовах викликів, які ставить війна, а також на обміні досвідом серед спеціалістів щодо тактики ведення та реабілітації пацієнтів.

Клініцисти матимуть можливість отримати актуальну доказову інформацію від спікерів-експертів, ознайомитись з конкретними рішеннями щодо тактики ведення пацієнта під час обговорення кейсів, а також поставити запитання провідним спеціалістам в галузі охорони здоров’я, неврології та психіатрії. Лікарі здобудуть наступні навички:

 1. оновлені знання щодо епідеміології, етіології та патогенезу поширених в практиці неврологічних та психіатричних захворювань та станів.
 2. вміння розпізнавати «червоні прапорці», а також нетипові ознаки патологічних процесів у разі ураження нервової системи та захворювань, що впливають на ментальне здоров’я рпцієнта для прийняття правильних тактичних рішень.
 3. знання щодо особливостей обстеження та лікування пацієнта із захворюваннями неврологічного та психіатричного спектру, навички щодо ефективного прийняття рішень з тактики ведення пацієнтів зі значущими поширеними станами та захворюваннями нервової системи (інсультами, травмами головного та спинного мозку, запальними та аутоімунними захворювання нервової системи, розсіяним склерозом, больовим синдромом, міастенією тощо).
 4. вміння правильно діагностувати та володіти принципами лікування пацієнта з тривогою, хронічним стресом, емоційними проблемами тощо.
 5. знання щодо особливостей курації військовослужбовців.
 6. знання практик та сучасних методів лікування неврологічних та психічних розладів, які можуть бути використанні у щоденній клінічній практиці, бути оптимальними та індивідуалізованими для пацієнта.
 7. знання основ та напрямків реабілітації пацієнтів.
 8. знання щодо боротьби з емоційним вигоранням.
Авіаційна та космічна медицина, Анестезіологія, Гастроентерологія, Гематологія, Геріатрія, Гігієна праці, Дерматовенерологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча психіатрія, Дитячі інфекційні хвороби, Ендокринологія, Епідеміологія, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Педіатрія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Спортивна медицина, Суднова медицина, Терапія, Токсикологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Функціональна діагностика

Наукові партнери заходу

Основні розділи заходу:

Цереброваскулярна патологія – обговорення актуальних питань
Епідеміологічні характеристики цереброваскулярних захворювань у населення міста Києва. Особливості інсульту у пацієнтів молодого віку. Проблемні питання та точки дотику інсульту та COVID-19. Розбір кардіоцеребральних синкопальних і кризових станів. Обговорення коливання значень артеріального тиску у пацієнтів залежно від часу виникнення ішемії мозку.

Стійкість у стресових умовах – ментальне здоров’я у фокусі
Вплив війни та хронічного стресу та нервову систему і ментальне здоров’я пацієнтів. Особливості проявів та шляхи подолання стресу та тривожного розладу.

Розсіяний склероз – розбір актуальних питань
Обговорення стандартів діагностики та лікування розсіяного склерозу, особливостей диференційної діагностики.

Неврологічна та психологічна допомога в умовах війни
Лікування тривожних розладів, зокрема ПТСР та ОКР, акцент на певних оновленнях. Вплив хронічного стресу на старіння мозку та шляхи його корекції. Можливості ефективної боротьби з синдромом вигорання. Діагностика та лікування постккомоційного синдрому. Комплексна реабілітація пацієнтів з ЗЧМТ легкого ступеня тяжкості внаслідок мінно-вибухової травми.

Біль в спині – тактика ведення пацієнта
Тактика ведення пацієнта з болем в спині. Особливості лікування пацієнтів похилого віку.

Складний пацієнт в практиці невролога: від симптомів до лікування
Розбір складних станів та клінічних випадків з неврологічної практики: у фокусі пацієнти з міастенією, ацефалгічною мігренню, нейродегенерацією з накопиченням заліза, розвитком рабдоміолізу на фоні COVID-19 та психогенними неепілептичними нападами. Міжнародний досвід в лікуванні пацієнтів з міастенією.

Додаткові секції:

День 1: 17:40-18:50 – Майстер-клас “Сучасна класифікація інсультів вертебро-базилярного басейну: правильне визначення діагнозу” – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”).

 

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На основі розбору клінічних випадків (більше 10) будуть розглянуті клінічні особливості різних варіантів перебігу інсультів території заднього циркулярного басейну, питання диференційної діагностики і встановлення правильного топічного і клінічного діагнозів.

 • Епідеміологія і етіологія інсультів задньої мозкової циркуляції
 • Структурна характеристика артерій вертебральнобазилярного басейну
 • Сучасна класифікація інфарктів задньоциркулярного басейну та стовбура головного мозку
 • Особливості діагностики інсультів задньої мозкової циркуляції
 • Розбір клінічних кейсів випадків інсультів задньої мозкової циркуляції (понад 10 кейсів)
 • Проведення диференційної діагностики альтернувальних синдромів при інсультах задньої мозкової циркуляції
 • Визначення ключових симптомів та ознак під час неврологічного огляду пацієнтів у разі наявності інсультів задньої мозкової циркуляції для правильного встановлення топічного та клінічного діагнозів.

Модератори заходу:

Програма заходу:

Модератор: Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”.

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Цереброваскулярна патологія – обговорення актуальних питань»

12:00-12:10 – Вступне слово, привітання учасників – Земсков Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи та іновацій НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор, професор кафедри загальної хірургії №1, лікар-хірург, онколог.

12:10-12:20 – Вступне слово, привітання учасників – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”.

12:20-12:40 – Епідеміологічне дослідження цереброваскулярних захворювань у населення м. Києва під час воєнного стану – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”); Окунєва Стелла-Марія Сергіївна (аспірант кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, лікар-невролог).

12:45-13:05 – Етіологічні та клінічні особливості інсульту молодого віку – Мельник Володимир Степанович (д.мед.н., професор, декан медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця).

13:10-13:30 – Інсульт, COVID-19: клінічні точки дотику – Черенько Тетяна Макарівна (д.мед.н., професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

13:35-13:55 – Кардіоцеребральні синкопальні і кризові стани: етіопатогенетичні механізми, клініка, діагностика – Зозуля Іван Савович (д.мед.н., професор кафедри медицини невідкланих станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика, академік АН Вищої Освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Європейської Асоціації природознавства); Волосовець Антон Олександрович (д.мед.н, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

14:00-14:20 – Паттерни коливання артеріального тиску у пацієнтів залежно від часу ініціації церебральної ішемії – Волосовець Антон Олександрович (д.мед.н, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика); Іващенко Олег Васильович (к.мед.н., доцент кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика); Вербицький Ігор Володимирович (к.мед.н., доцент кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

14:25-14:55 – Відома (чи невідома?) церебральна амілоїдна ангіопатія та її місце в цереброваскулярній патології – Пантелеєнко Лариса Василівна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, науковий дослідник Центру дослідження інсульту Університетського коледжу Лондона, Великобританія (research academic, Stroke Research Centre UCL, UK)).

IІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Стійкість у стресових умовах – ментальне здоров’я у фокусі»

15:00-15:20 – Субклінічні прояви емоційних проблем або про що говорить рубрика V62.219? – Чабан Олег Созонтович (д.мед.н, професор, директор навчального наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, академік Академії Наук Вищої Освіти України).

15:25-15:45 – Подолання стресу та тривоги: можливості натуропатичної терапії – Хаустова Олена Олександрівна (д.мед.н, лікар-психіатр вищої категорії, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Віце-президентом Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини, член Європейської асоціації психосоматичної медицини).

15:50-16:10 – Вплив війни на ментальне здоровʼя українців. Психічні захворювання, їх лікування – Скрипник Євген Васильович (лікар-психіатр вищої категорії; лікар-невролог; лікар-нарколог).

16:15-16:35 – Сучасні підходи до фармакотерапії генералізованого тривожного розладу: за межами традицій – Бурчинський Сергій Георгійович (к.мед.н., керівник відділу інформаційного аналізу та міжнародних наукових програм ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Національний експерт України в галузі клінічної нейро- та психофармакології).

16:40-17:00 – Неврологічні аспекти тривожного розладу – Сабовчик Андрій Ярославович (директор МЦ “Інститут неврології і психології”, лікар-невролог КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака” ЗОР, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії ДВНЗ “УжНУ”).

17:05-17:25 – Вплив хронічного стресу на нервову систему – Копчак Оксана Олегівна (д. мед. н., завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації КМУ, головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»).

17:30-17:40 – Закриття першого дня конференції.

Обговорення підсумків

17:40-18:40 – Майстер-клас “Сучасна класифікація інсультів вертебро-базилярного басейну: правильне визначення діагнозу” – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”).

 

Модератор: Довбонос Тетяна Анатоліївна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12:00-12:10 – Вступне слово, привітання учасників – Довбонос Тетяна Анатоліївна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

Секція «Розсіяний склероз – розбір актуальних питань»

12:10-12:30 – Стандарти діагностики і лікування розсіяного склерозу в Україні – Соколова Лариса Іванівна (д.мед.н., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, науковий консультант Київського центру демієлінізуючих захворювань, президент Асоціації практикуючих неврологів, голова редакційної ради Українського неврологічного журналу, заступник голови і член кількох мультидисциплінарних робочих груп МОЗ України з розробки настанов і стандартів лікування хворих в Україні).

12:35-12:55 – Особливості диференційної діагностики розсіяного склерозу  – Мяловицька Олена Анатоліївна (д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини ННЦ “Інститут біології і медицини” КНУ імені Тараса Шевченка).

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Неврологічна та психологічна допомога в умовах війни»

13:00-13:20 – Деякі оновлення, щодо лікування тривожних розладів, зокрема ПТСР та ОКР – Орос Михайло Михайлович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету).

13:25-13:45 – Посткоммоційний синдром: особливості діагностики та лікування – Тріщинська Марина Анатоліївна (д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри неврології НУОЗ України імені П.Л. Шупика).

13:50-14:10 – Комплексна реабілітація пацієнтів з ЗЧМТ легкого ступеня тяжкості внаслідок мінно-вибухової травми – Турчина Наталія Степанівна (д.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця); Гелетюк Юлія Леонідівна (к.мед.н., асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

14:15-14:35 – Передвчасне старіння головного мозку, як наслідок хронічного стресу. Шляхи біоргуляцйної корекції проблеми – Вакуленко Лариса Олександрівна (лікар-невролог вищої категорії, завідувач відділення неврології Свято-Михайлівської клінічної лікарні).

14:40-15:00 – Burnout syndrome: проблема сьогодення, з якою маємо впоратись ефективно, за для нашої перемоги – Селюк Ольга Вікторівна (лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики- сімейної медицини Української військово-медичної академії, PhD (доктор філософії), підполковник медичної служби).

Секція «Біль в спині – тактика ведення пацієнта»

15:05-15:25 – Раціональна стратегія лікування болю в спині у пацієнтів похилого віку – Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика).

15:30-15:50 – Неспецифічний біль в спині: доказові алгоритими терапії – Романенко Володимир Ігорович (к.мед.н., лікар-невролог, дипломований спеціаліст з медицини болю (Брюссель, Бельгія), Голова Українського товариства вивчення головного болю, консультант з неврології медичного центру «Віта Медікал»).

Секція «Складний пацієнт в практиці невролога: від симптомів до лікування»

15:55-16:15 – Міастенія: відповіді на поширені питання на основі настанов світу – Марчук Маргарита Сергіївна (лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця).

16:20-16:40 – Типова аура без головного болю – що робити лікарю та пацієнту? – Ілляш Тетяна Іванівна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

16:45-17:05 – Нейродегенерація з накопиченням заліза у мозку – Довбонос Тетяна Анатоліївна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця).

17:10-17:30 – До мультидисциплінарної проблеми діагностики: клінічний випадок скелетно-мязового ураження в формі рабдоміолізу, зумовлений коронавірусною хворобою (COVID19) – Свистільник Вікторія Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитяча неврологія», член Асоціації дитячих неврологів України та Європейської Академії Неврології (EAN)).

17:35-17:55 – Психогенні неепілептичні напади в неврологічній практиці – Крилова Вікторія Юріївна (к.мед.н., лікар-невропатолог вищої кваліфікаційної категорії, доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця); Лобанов Олег Викторович (лікар-невролог КНП “КМКЛ №3”); Овчаренко Марина Анатоліївна (лікар-невролог КНП “КМКЛ №3”); Гуріненко Віктор Йосифович (лікар-анестезіолог КНП “КМКЛ №3”).

18:00-18:10 – Закриття другого дня конференції.

Обговорення підсумків

День 1: 17:40-18:50 – Майстер-клас “Сучасна класифікація інсультів вертебро-базилярного басейну: правильне визначення діагнозу” – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”).

 

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

На основі розбору клінічних випадків (більше 10) будуть розглянуті клінічні особливості різних варіантів перебігу інсультів території заднього циркулярного басейну, питання диференційної діагностики і встановлення правильного топічного і клінічного діагнозів.

 • Епідеміологія і етіологія інсультів задньої мозкової циркуляції
 • Структурна характеристика артерій вертебральнобазилярного басейну
 • Сучасна класифікація інфарктів задньоциркулярного басейну та стовбура головного мозку
 • Особливості діагностики інсультів задньої мозкової циркуляції
 • Розбір клінічних кейсів випадків інсультів задньої мозкової циркуляції (понад 10 кейсів)
 • Проведення диференційної діагностики альтернувальних синдромів при інсультах задньої мозкової циркуляції
 • Визначення ключових симптомів та ознак під час неврологічного огляду пацієнтів у разі наявності інсультів задньої мозкової циркуляції для правильного встановлення топічного та клінічного діагнозів.

Зареєструйтесь вже зараз

Конференція, яку не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я