м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

СіМед 2024/1 “Медицина 360°: Інновації та передові практики в первинній допомозі”

Онлайн

Мета заходу:

Об’єднати лікарів, науковців, представників сфери організації і управління здоров’я, міжнародних та громадських організацій для обміну знаннями та досвідом, набуття нових практичних навичок та обговорення розвитку сімейної медицини як основи первинної ланки охорони здоров’я, стратегій надання ефективної допомоги пацієнтам в період війни, удосконалення методів фізичної та психологічної реабілітації, подолання постковідних наслідків, ефективного використання цифрових технологій у медицині та вироблення комплексного підходу до вирішення актуальних проблем охорони здоров’я в рамках мультидисциплінарного підходу.

Вартість участі:

Безкоштовно

Дата заходу:
5 Червня, 2024
6 Червня, 2024
Час початку:
11:00
Сертифікат
20 балів БПР
Мова:
Українська
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:
Онлайн

Про захід

У сучасному світі, який характеризується широким спектром глобальних змін, включно з військовими конфліктами, постковідними наслідками, зростанням кількості пацієнтів з хронічними захворюваннями та психологічними розладами, які потребують постійного спостереження та тривалої реабілітації, перед медичною спільнотою постає виклик адаптації до умов, які швидко і раптово змінюються, що вимагає безперервного підвищення професійних знань і навичок, обміну інноваційним досвідом та впровадження передових технологій і методів лікування. Окрім того, набуває значення розвиток гуманітарних аспектів медицини та інтеграція психологічної підтримки в клінічну практику і розширення реабілітаційних заходів, що разом з оновленням клінічних протоколів сприятиме забезпеченню високоякісної, ефективної і доступної медичної допомоги. Важливим є розширення меж міжнародної співпраці для ефективного реагування на виклики, пов’язані з воєнними діями, інфекційними захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ тощо), високою поширеність хронічних захворювань (артеріальної гіпертензії, ІХС, цукрового діабету, атеросклерозу тощо) та їх впливом на здоров’я нації та медичну інфраструктуру. Все це підкреслює необхідність нового мультидисциплінарного підходу до навчання медичних працівників та розвитку медичних технологій.

Учасники матимуть можливість отримати інформацію від спікерів-експертів та ознайомитись з конкретними стратегіями ведення пацієнта під час обговорення кейсів, а також поставити запитання провідним спеціалістам з різних напрямків медицини та налагодити взаємодію сімейного лікаря зі спеціалістами вторинної ланки.

Лікарі здобудуть наступні навички:
1. оновлені знання щодо епідеміології, етіології та патогенезу поширених в практиці сімейного лікаря захворювань та станів;
2. вміння розпізнавати «червоні прапорці», а також нетипові ознаки патологічних процесів для прийняття правильних тактичних рішень;
3. знання щодо особливостей обстеження та лікування не тільки дорослого пацієнта, а й дитини;
4. навички щодо ефективного прийняття рішень з тактики ведення пацієнтів зі значущими поширеними станами та захворюваннями (артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, туберкульозом, хворобами органів дихання, кардіоваскулярною, неврологічною патологією, нефрологічними та ревматологічними захворюваннями, хворобами шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи тощо);
5. останні дані про ефективні стратегії боротьби з наслідками COVID-19, включно з вакцинацією, лікуванням, в т.ч. постковідним синдромом та профілактикою.
6. ознайомлення із практиками та сучасними методами лікування, які можуть бути використанні у щоденній клінічній практиці бути оптимальними та індивідуалізованими для пацієнта.
7. методи психологічної підтримки пацієнтів і медпрацівників в умовах війни та післявоєнної реабілітації.
8. можливості профілактики та допомоги у разі професійного вигорання лікарів.
9. можливості когнітивно-поведінкової терапії у наданні допомоги пацієнтам у разі психологічних розладів.
10. особливості тактики ведення пацієнта у разі проведення антибіотикотерапії та шляхи зменшення виникнення антибіотикорезистентності;
11. знання нових впроваджень в галузі охорони здоров’я України
12. особливості тактики ведення, прийняття рішень та проведення реабілітаційних, фізіотерапевтичних заходів в умовах війни.
13. практичні знання про застосування нових медичних технологій та телемедицини для покращення доступності та якості медичної допомоги.
14. отримати комплексні знання про найновіші досягнення в медицині, включно з геномною терапією, персоналізованою медициною, інноваціями в лікуванні онкологічних та рідкісних захворювань.
15. обговорити впровадження інтегративних підходів до лікування, що включають традиційні та нетрадиційні методики.
16. вивчити питання медичної етики і прав людини в контексті сучасних медичних викликів.

Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія , Пародонтологія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Стоматологія, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-медична експертиза, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапевтична стоматологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин, Щелепно-лицева хірургія Аналітично-контрольна фармація, Клінічна фармація, Організація і управління фармацією, Фармація/загальна фармація, Фармацевтична косметологія, Фармацевтична токсикологія

Наукові партнери заходу

Основні розділи заходу:

Система охорони здоров’я України
Основні нововведення та актуальні питання організації системи охорони здоров’я України.

Загальна практика – сімейна медицина
Превентивна медицина та оцінка ризиків (рутинні медичні огляди, скринінгові дослідження, вакцинація, оцінка ризику розвитку хронічних захворювань).
Ментальне здоров’я (оцінка та управління психічними розладами, включаючи депресію, тривожні розлади).

Кардіологія
Ведення пацієнта з ішемічною хворобою серця.
Особливості лікування АГ у коморбідного та некоморбідного пацієнта.
Менеджмент у разі аритмій.
Курація пацієнта з серцевою недостатністю.
Методика проведення та інтерпритація обстежень (електрокардіографія, ехокардіографія).

Неврологія
Демієлінізуєчі захворювання (розсіяний склероз (діагностичні критерії, хворобомодифікуюча терапія, симптоматичне лікування), ГРЕМ (тактика ведення пацієнта).
Головний біль (мігрень, кластерний головний біль, головний біль напруги, менеджмент та профілактичні заходи).
Тактика ведення пацієнта з захворюваннями периферичної нервової системи.

Психіатрія
Депресивні розлади (діагностика, лікування, стратегії ведення хронічної депресії.
Тривожні розлади (генералізований тривожний розлад, панічні атаки, фобії).
Розлади, пов’язані з вживанням психоактивних речовин (лікування залежності, детоксикація, реабілітація).

Пульмонологія
COVID-19: наслідки для легеневої функції та реабілітація.
ХОЗЛ. Тактика ведення пацієнта.
Пневмонії та гострі бронхіти. Особливості діагностики та лікування.

Ендокринологія
Цукровий діабет (діагностика, управління та моніторинг пацієнта з діабетом 1 та 2 типу, включаючи індивідуалізовані плани лікування та самоконтроль).
Курація пацієнта з розладами обміну речовин та ожирінням (метаболічним синдромом, остеопорозом, порушенням обміну кальцію та фосфору).

Гастроентерологія
Тактика ведення пацієнта з хворобами стравоходу та шлунку (гастритами, ГЕРХ, виразковою хворобою шлунку, хелікобактерною інфекцією).
Курація пацієнта з хворобами кишківника (СПК, колітами, дисбактеріозом, хворобою Крона тощо).
Ведення пацієнта із захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів (холециститами, панкреатитами та цирозом, печінковою недостатністю).
Невідкладна допомога та тактика ведення пацієнта з діареєю та закрепом.
Методи діагностики та інтерпретація даних в гастроентерології (ЕФГДС, колоноскопія, тощо).
Профілактика гастроентерологічних захворювань.

Ревматологія
Ревматоїдний артрит (патогенез, діагностика, сучасні методи лікування та управління станом).
Подагра та інші кристалічні артропатії (діагностика, управління гострими атаками, профілактика утворення кристалів).
Остеопороз (оцінка ризику, скринінг, лікування та стратегії профілактики).
Аутоімунні системні захворювання сполучної тканини (склеродермія, синдром Шегрена, поліміозит/дерматоміозит, управління та лікування).

Інфекційні хвороби
ВІЛ/СНІД (діагностика, антиретровірусна терапія, профілактика передачі вірусу.
Туберкульоз (діагностика, стандарти лікування, стратегії контролю.
Гепатити (вірусні гепатити А, В, С: діагностика, лікування, профілактика.
Коронавірусна інфекція (COVID-19) (механізми передачі, лікування, вакцинація, довгострокові наслідкита ускладнення, постковідний синдром).

Педіатрія
Профілактичні огляди, вакцинація.
Неонатологія. Особливості ведення пацієнтів.
Педіатричні інфекційні захворювання (кір, вітрянка тощо). Тактика ведення пацієнта.
Хронічні захворювання у дітей, нюанси ведення пацієнта дитячого віку.
Психічне здоров’я та розвиток дітей.

Фармакологія
Огляд нових та відомих препаратів.
Розгляд фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів.
Основні покази та протипокази до прийому різних груп препаратів.
Тактика ведення пацієнта з профілактикою розвитку небажаних побічних явищ прийому ліків.
Особливості антибіотикотерапії, питання антибіотикорезистентності.
Альтернативні лікарські засоби.
Особливості дії ліків різних груп на організм людини.
Нюанси комбінації препаратів різних груп.

Додаткові секції:

18:00-19:00 День 2 (06.06.24) Майстер-клас “Робота з E-health: Ведення прийому та робота з направленнями” – Блажієвський Михайло Васильович (керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

  1. Що таке «Взаємодія», Процедура та Діагностичний Звіт.
  2. Структура пакету «взаємодії».
  3. Спостереження.
  4. Що таке системи кодування ІСРС-2, МКХ-10-АМ, LOINC.
  5. Робота з направленнями.

Модератори заходу:

Програма заходу:

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ «Основні нововведення та актуальні питання організації системи охорони здоров’я України»

11:00-11:15 Вступне слово, привітання учасників – Богомолець Ольга Вадимівна (д.мед.н, професор, українська політична і громадська діячка, лікар-дерматолог), Зелінська Ганна Володимирівна (д.біол.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитоморфолог вищої категорії, доцент ННЦ НПО НМУ ім. О.О. Богомольця)

11:15-11:35 Інноваційні телемедичні технології в діагностиці і лікуванні пацієнтів з гемангіомами в умовах війни в Україні – Богомолець Ольга Вадимівна (д.мед.н, професор, українська політична і громадська діячка, лікар-дерматолог)

11:35-12:00 Актуальні питання охорони здоров`я Україні – Гущук Ігор Віталійович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету “Острозька академія”, заступник Голови Правління ГО «Українська асоціація громадського здоров’я», член UEMS )

 

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ «Злоякісні новоутворення шкіри – актуальні рекомендації»

12:00-12:25 Сучасні тенденції в діагностиці і лікуванні раків шкіриБогомолець Ольга Вадимівна (д.мед.н, професор, українська політична і громадська діячка, лікар-дерматолог)

12:25-12:45 Міфи та помилки небулайзерної терапії – Речкіна Олена Олександрівна., (д.м.н., науковий керівник відділення дитячої пульмонології та алергології ДУ “Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»)

12:50-13:15 Гострий середній отит через призму вітчизняних та міжнародних настанов – Пухлік Сергій Михайлович (д.мед.н., професор, завкафедри отоларингології Одеського національного медичного університету)

13:15-13:40 Оптимізація лікування хворих на ХОЗЛ:GOLD 2024 – Басанець Анжела Володимирівна (д. мед. н., професор, заступник директора з науки ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»)

13:40-14:05 Чому ІКС – основа терапії бронхіальної астми? – Швайко Людмила Іванівна (д.м.н., професор, завідувачка відділу терапії радіаційних наслідків ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України»)

14:05-14:30 Використання небулайзерної терапії в лікуванні хворих на ХОЗЛ – Мироненко Олена Валеріївна (доцент, кандидат медичних наук, лікар терапевт-пульмонолог, член ГО «Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів», член «Європейського респіраторного товариства», член ГО «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України»)

 

Секція «Українські рецепти за кордоном – поради фармаколога»

14:30-14:55 Українські рецепти на ліки у Польщі. Особливості виписування та реалізація – Островська Наталія Олександрівна (фармацевт, магістр фармації польскої аптеки)

 

 III ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція “Кардіальна патологія – практичні рекомендації у фокусі”

14:55-15:20 Серцево-судинний ризик: шкали, фактори, причини та методи корекції – Черська Марія Сергіївна (д. мед. н. за спеціальністю кардіологія, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко», провідний науковий співробітник)

15:20-15:45 Шлуночкові порушення ритму та патологія травного тракту: у пошуках оптимальної антиаритмічної терапії – Сидорова Наталія Миколаївна (професор, кафедри військової загальної практики-сімейної медицини, Українська військово-медична академія)

15:45-16:10 Огляд нових рекомендації по гіпертрофічній кардіоміопатії від Американської колегії кардіологів від 2024 р. – Любітов Дмитро Юрійович (медичний директор КНП КМР МЛШМД, лікар кардіолог)

 

СЕКЦІЯ “Міждисциплінарна взаємодія в практиці лікаря”

16:10-16:35 Стеатотична хвороба печінки і підшлункової залози, що необхідно враховувати сімейному лікарю – Потабашній Валерій Аркадійович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету)

16:35-17:00 Меланома сітківки ока. Розбір клінічного кейсу – Харченко Крістіна Олександрівна (лікар-офтальмолог, член Європейського товариства рефракційної та катарактальної хірургії (ESCRS) та викладач Академії Візіум)

17:00-18:05 ТОП-5 найскладніших кейсів в практиці лікаря інфекціоніста. Міждисциплінарна взаємодія – Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна ( д. мед. н., доцент кафедри інфекційних хвороб Дніпровського державного медичного університету)

18:05- 18:30 Лікарські помилки – Сізінцова Юлія Юріївна (кандидат юридичних наук, доцент, адвокат)

18:30-18:40 Закриття першого дня конференції. Обговорення підсумків – Зелінська Ганна Володимирівна (д.біол.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитоморфолог вищої категорії, доцент ННЦ НПО НМУ ім. О.О. Богомольця)

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
12:00-12:05 Вступне слово, привітання учасників – Бухановська  Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

СЕКЦІЯ «Удосконалення виявлення, діагностики та супроводу лікування туберкульозу у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я: запровадження сучасних медичних та немедичних підходів, що впливають на доступність, ефективність та якість послуг, що надаються людям, які стикаються з туберкульозом»»

12:05-12:30 Організація виявлення туберкульозу в неспеціалізованих закладах охорони здоров’я – теорія та практика. Фактори, що впливають на дотримання алгоритму –  Шукатка Володимир (менеджер проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», PATH)

12:30-13:15 Протидія стигмі і дискримінації щодо ТБ – сучасний дизайн та  вимоги до медичних закладів – Клименко Ольга (голова Правління БО «ТBPeopleUkraine»); Семенова Олена (координаторка програмного ввідділу БО «ТBPeopleUkraine»); Павлова Катерина (психологиня, експерт з питань стигми і дискримінації БО «ТBPeopleUkraine»)

 

СЕКЦІЯ “Сучасні підходи до організації ведення випадку туберкульозу у дітей та забезпечення прихильності дітей до лікування в амбулаторних умовах”

13:15-13:40 Сучасні підходи до організації ведення випадку туберкульозу у дітей – Дюжева Олена (менеджер проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», PATH)

13:40-13:55 Результати впровадження сучасних методів виявлення туберкульозу у дітей у Кіровоградській області – Горенко Галина (генеральний директор, КНП “Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради”)

13:55-14:30 Результати діяльності багатопрофільних ресурсних кімнат та навчально-психологічних просторів для дітей та підлітків, які хворіють на туберкульоз та туберкульозну інфекцію, та членів їх родин у Кіровоградській області – Семенова Олена (координаторка програмного ввідділу БО «ТBPeopleUkraine»); Горенко Галина (генеральний директор, КНП “Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради”); Павлова Катерина (психологиня, експерт з питань стигми і дискримінації БО «ТBPeopleUkraine»)

14:30-14:50 Мультидисциплінарний підхід до лікування хворих туберкульозом у Латвії – Козловська Ліга (президент Асоціації сільських сімейних лікарів Латвії, член Стратегічної ради Міністерства охорони здоров’я Латвії, член Ради матері й дитини при Міністерстві охорони здоров’я Латвії, керівник програми резидентури за фахом сімейного лікаря Ризького університету ім. Страдіня)

 

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ «Пацієнт терапевтичного профілю – нюанси ведення»

14:50-15:20 Особливості перебігу бактеріальних негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з коморбідністю – Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»)

15:20-15:45 Гострий риносинусит: діагностика та лікування – Крук Мирослав Мирославович (кандидат медичних наук, кафедра оториноларингології ЛНМУ імені Данила Галицького)

15:45-16:10 Суглобовий синдром у практиці сімейного лікаря: кроки доказового менеджменту – Колесник Павло Олегович (доцент, кандидат медичних наук, Завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги, медичний факультет №2, Директор Навчально- наукового тренінгового Центру сімейної медицини і долікарської допомоги, Ужгородський національний університет)

16:10-16:35 Тривога і головний біль напруги, як часті супутники сучасного життя – Боженко Наталія Леонідівна (к. мед. н., доцент, Львівський національний медичний університет)

16:35-17:00 Сучасний підхід до корекції еметичного синдрому – Волосовець Антон Олександрович (д.мед.н, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

17:00-17:25 Стрес у дітей. Прояви та практичний досвід біорегуляційної корекції – Клець Тетяна Дмитрівна (к. мед. н., педіатр)

17:25-17:50 Когнітивно-поведінкова психотерапія: доступне знаряддя лікування без побічних проявів – Марчук Маргарита Сергіївна (лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат на акредитацію терапевтів методу когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії )

17:50-18:00 Закриття другого дня конференції. Обговорення підсумків – Бухановська  Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

18:00-18:55 МАЙСТЕР-КЛАС “Лабораторія практичних навичок “Робота з E-health: Ведення прийому та робота з направленнями”” – Блажієвський Михайло Васильович (Керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

18:55-19:00 Підведення підсумків та закриття майстер-класу

18:00-19:00 День 2 (06.06.24) Майстер-клас “Робота з E-health: Ведення прийому та робота з направленнями” – Блажієвський Михайло Васильович (керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

  1. Що таке «Взаємодія», Процедура та Діагностичний Звіт.
  2. Структура пакету «взаємодії».
  3. Спостереження.
  4. Що таке системи кодування ІСРС-2, МКХ-10-АМ, LOINC.
  5. Робота з направленнями.

Зареєструйтесь вже зараз

Конференція, яку не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я