м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

Щоденник сімейного лікаря: клінічні історії пацієнтів

Онлайн + Офлайн
Адреса проведення: м.Київ, вул. Хрещатик 25, зала “Блактина

Мета заходу:

Продемонструвати та провести аналіз ведення пацієнтів із захворюваннями та станами, які потребують особливої уваги лікаря в сучасних реаліях та представити платформу для забезпечення обміну досвідом між клініцистами, що покликана шляхом ретельного розбору клінічних випадків та рекомендацій доказової медицини стати допоміжним інструментом для опанування практикуючими лікарями професійних знань та навичок щодо профілактики, ранньої діагностики з використанням сучасних методів досліджень та ефективних стратегій лікування пацієнтів.

Вартість участі:

Безкоштовно

Щоденник сімейного лікаря: клінічні історії пацієнтів
Дата заходу:
30 Квітня, 2024
30 Квітня, 2024
Час початку:
12:30
Сертифікат
5 балів БПР
Мова:
Українська
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:
Онлайн + Офлайн

Про захід

Постійне удосконалення знань є важливою складовою успіху в медичній професії та забезпечує найвищий рівень догляду за пацієнтами. Нові дослідження, технології та методи лікування з’являються в медичній галузі. Вкрай важливо володіти актуальною інформацією щодо останніх тенденцій та передових методик. Серед захворювань, які мають велику поширеність та з року в рік призводять до зниження якості життя, інвалідизації та смертності залишаються серцево-судинні захворювання (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, інсульти тощо), онкологічні хвороби, артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, пневмонія, цукровий діабет, туберкульоз, гепатити В і С, ВІЛ/СНІД, хвороба Альцгеймера та інші деменції тощо. За оцінками, 1,28 мільярда дорослих людей у віці 30–79 років у всьому світі мають гіпертонію, Однак ця цифра може бути більшою через недооцінку хвороби через відсутність симптомів у багатьох пацієнтів, приблизно 46% дорослих з гіпертонією не знають, що у них є такий стан, а менше половини дорослих (42%) з гіпертонією діагностуються та лікуються. Лише приблизно у 1 з 5 дорослих (21%) з гіпертонією вона знаходиться під контролем. Однією з глобальних цілей щодо неінфекційних захворювань є зниження поширеності гіпертонії на 33% у період з 2010 по 2030 рік, тому вкрай важливо вміти якомога раніше виявити захворювання у пацієнта та обрати найбільш ефективний препарат для контролю артеріального тиску. Найбільш поширеною причиною смерті є ішемічна хвороба серця, на яку припадає 16% від загального числа смертей у світі. Інсульт і хронічна обструктивна хвороба легень є посідають друге і третє місця серед провідних причин смертності, на них припадає приблизно 11% і 6% від загального числа, відповідно. Інфекції нижніх дихальних шляхів залишаються четвертою провідною причиною смертності в світі, при цьому першому серед інфекційних хвороб, хоча протягом останніх 20 років показник смертності для них знизився. Також суттєво знизилась смертність від кишкових інфекцій в світі. Звертає на себе увагу те, що зростає кількість уперше зареєстрованих в Україні хворих на туберкульоз, включно з його рецидивами, наприклад, у 2023 році показник на 7,3% є більшим порівняно з 2022 роком, зросла захворюваність і серед працівників закладів охорони здоров’я України. На понад 40 000 більше людей в Україні отримали діагноз «цукровий діабет» у 2023 році, порівняно з 2022 роком. Близько 10% населення у всьому світі живуть із хронічною хворобою нирок, і понад 2 мільйони людей у всьому світі отримують лікування за допомогою діалізу або за допомогою трансплантації. Проблемою є те, що хвороби нирок прогресують часто непомітно, порушуючи значну частину функцій нирок ще до того, як симптоми проявляються. Раннє виявлення порушення функції нирок має вирішальне значення, оскільки це дає змогу розпочати належне лікування до незворотного погіршення стану чи ускладнень. Хвороба Альцгеймера та інші деменції спричиняють 6% усіх смертей, частіше у жінок, ніж чоловіків, тому важливо вміти оцінити стан когнітивної сфери у пацієнта та забезпечити необхідну медикаментозну підримку. Тягар захворювань на медичну сферу лягає значний, проте багато зі станів та хвороб, описаних вище можна діагностувати на ранніх етапах, вдало корегувати показники та за допомогою правильної тактики ведення пацієнта уникнути негативних наслідків, ускладнень та прогресування захворювань. Сімейні лікарі зазвичай ведуть пацієнтів різного віку та з різними захворюваннями і станами та виступають в ролі координаторів, співпрацюючи з іншими медичними спеціалістами. Сімейні лікарі повинні мати широкий спектр знань з різних галузей медицини, щоб ефективно діагностувати та лікувати широкий спектр захворювань, від загальних до специфічних, та надати повноцінний і компетентний медичний догляд своїм пацієнтам у всіх аспектах їхнього життя та здоров’я.

Клініцисти матимуть можливість не лише почути інформацію від спікерів-експертів, а й ознайомитись з конкретними тактичними рішеннями під час обговорення кейсів, а також поставити запитання провідним спеціалістам з різних напрямків медицини та налагодити взаємодію сімейного лікаря зі спеціалістами вторинної ланки.
Лікарі здобудуть наступні навички:
1. оновлені знання щодо епідеміології, етіології та патогенезу поширених в практиці сімейного лікаря захворювань та станів;
2. вміння розпізнавати «червоні прапорці», а також нетипові ознаки патологічних процесів для прийняття правильних тактичних рішень;
3. знання щодо особливостей обстеження та лікування не тільки дорослого пацієнта, а й дитини;
4. навички щодо ефективного прийняття рішень з тактики ведення пацієнтів зі значущими поширеними станами та захворюваннями (артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, туберкульозом, хворобами органів дихання, кардіоваскулярною, неврологічною патологією, нефрологічними та ревматологічними захворюваннями, хворобами шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи тощо);
5. ознайомлення із практиками та сучасними методами лікування, які можуть бути використанні у щоденній клінічній практиці бути оптимальними та індивідуалізованими для пацієнта.
6. особливості тактики ведення пацієнта у разі проведення антибіотикотерапії та шляхи зменшення виникнення антибіотикорезистентності;
7. знання нових впроваджень в галузі охорони здоров’я України
8. особливості тактики ведення, прийняття рішень та проведення реабілітаційних, фізіотерапевтичних заходів в умовах війни.

Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча патологічна анатомія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія, Патологічна анатомія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин

Наукові партнери заходу

Основні розділи заходу:

Загальна практика – сімейна медицина
1) Превентивна медицина та оцінка ризиків (рутинні медичні огляди, скринінгові дослідження, вакцинація, оцінка ризику розвитку хронічних захворювань)
2) Ведення пацієнта з хронічними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, атеросклероз тощо)
3) Ментальне здоров’я (оцінка та управління психічними розладами, включаючи депресію, тривожні розлади, порушення сну в рамках первинної медичної допомоги)

Кардіологія
1) Ведення пацієнта з ішемічною хворобою серця;
2) Особливості лікування АГ у коморбідного та некоморбідного пацієнта
2) Менеджмент у разі аритмій.
3) Курація пацієнта з серцевою недостатністю
4) Методика проведення та інтерпритація обстежень (електрокардіографія, ехокардіографія)

Неврологія
1) Інсульти та ТІА (діагностика, реабілітація, первинна та вторинна профілактика)
2) Епілепсія (діагностика, медикаментозне лікування, хірургічне втручання при фармакорезистентній епілепсії)
3) Демієлінізуєчі захворювання (розсіяний склероз (діагностичні критерії, хворобомодифікуюча терапія, симптоматичне лікування), ГРЕМ (тактика ведення пацієнта)
4) Головний біль (мігрень, кластерний головний біль, головний біль напруги, менеджмент та профілактичні заходи)
5) Нейродегенеративні захворювання (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, хвороба мотонейрону (стратегії лікування та підтримки пацієнтів)
6) Тактика ведення пацієнта з захворюваннями периферичної нервової системи

Ревматологія
1) Ревматоїдний артрит (патогенез, діагностика, сучасні методи лікування та управління станом)
2) Системний червоний вовчак (імунологічні особливості, клінічні прояви, лікувальні стратегії)
3) Подагра та інші кристалічні артропатії (діагностика, управління гострими атаками, профілактика утворення кристалів)
4) Остеопороз (оцінка ризику, скринінг, лікування та стратегії профілактики)
5) Аутоімунні системні захворювання сполучної тканини (склеродермія, синдром Шегрена, поліміозит/дерматоміозит, управління та лікування)

Інфекційні хвороби
1) ВІЛ/СНІД (діагностика, антиретровірусна терапія, профілактика передачі вірусу
2) Туберкульоз (діагностика, стандарти лікування, стратегії контролю.
3) Гепатити (вірусні гепатити А, В, С: діагностика, лікування, профілактика
4) Коронавірусна інфекція (COVID-19) (механізми передачі, лікування, вакцинація, довгострокові наслідкита ускладнення, постковідний синдром)
5) Тропічні хвороби (Малярія, Денге, лихоманка Чикунгун’я тощо: діагностика, лікування, профілактика)
6) Менінгіти та енцефаліти – тактика ведення пацієнта.
7) Хвороба Лайма. Діагностика та лікування.

Додаткові секції:

Майстер-клас (лише для учасників офлайн конференції)
“Нюанси неврологічного огляду в практиці сімейного лікаря”
Початок о 17:00

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

Під час майстер-класу буде проведено відпрацювання основних практичних навичок – складових неврологічного огляду пацієнту:

 • визначення рівня свідомості пацієнта,
 • дослідження вищих мозкових функцій (мови, гнозису, праксису),
 • перевірка менінгеальних симптомів,
 • дослідження функції черепних нервів (а саме, трійчастого та лицьового),
 • дослідження чутливої функції,
 • перевірка рефлекторно-рухової функції (дослідження тонусу, рефлексів, визначення наявності парезу/паралічу м’язів),
 • дослідження координації рухів,
 • перевірка симптомів натягу,
 • перевірка функції вегетативної системи.

 

Модератори заходу:

Спікери заходу:

Програма заходу:

Вступне слово, привітання учасників – Зелінська Ганна Володимирівна (д.біол.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринологій та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитоморфолог вищої категорії, доцент ННЦ НПО НМУ ім. О.О. Богомольця)

Проблема ментального здоров’я на первинному рівні: від проблеми до її вирішення – зроби крок – Скрипник Любов Миронівна (к.м.н., доцент, кафедра терапії, сімейної та екстренної медицини післядипломної освіти, Івано-Франківський національний медичний університет, член European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine -WONCA, член European Association for the Study of the Liver, член Української Гастроентерологічної Асоціації)

Вплив амонію на стан когнітивних функцій у пацієнтів з метаболічним синдромом – Жердьова Надія Миколаївна (професор, д.мед.н, завідувачка відділом діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ “Центр інноваційних медичних технологій НАН України”)

Ведення пацієнтів похилого віку з цереброваскулярною патологією на амбулаторному етапі – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувачка кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”)

Інфекції сечовивідної системи у дітей. Погляд на проблему та шляхи вирішення – Леженко Геннадій Олександрович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії ЗДМФУ)

Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів. Значення хондрометаболічної терапії для запобігання дегенерації хряща – Омельченко Тарас Миколайович (д.мед.н., професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця)

Пацієнт з артеріальною гіпертензією: від основ до практичних рішень – Срібна Ольга Володимирівна (к.мед.н., лікаркардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України)

Особливості ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією під час воєнного стану – Торбас Олена Олександрівна (к.мед.н., науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій, ДУ “ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска”)

Законодавче забезпечення діяльності медичних працівників: правовий захист – Сізінцова Юлія Юріївна (кандидат юридичних наук, доцент, адвокат)

Підведення підсумків роботи конференції. Закриття заходу

Майстер-клас (лише для учасників офлайн конференції) “Нюанси неврологічного огляду в практиці сімейного лікаря” – Гелетюк Юлія Леонідівна (к.мед.н., лікар-невролог, асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця)

false

Майстер-клас (лише для учасників офлайн конференції)
“Нюанси неврологічного огляду в практиці сімейного лікаря”
Початок о 17:00

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

Під час майстер-класу буде проведено відпрацювання основних практичних навичок – складових неврологічного огляду пацієнту:

 • визначення рівня свідомості пацієнта,
 • дослідження вищих мозкових функцій (мови, гнозису, праксису),
 • перевірка менінгеальних симптомів,
 • дослідження функції черепних нервів (а саме, трійчастого та лицьового),
 • дослідження чутливої функції,
 • перевірка рефлекторно-рухової функції (дослідження тонусу, рефлексів, визначення наявності парезу/паралічу м’язів),
 • дослідження координації рухів,
 • перевірка симптомів натягу,
 • перевірка функції вегетативної системи.

 

Зареєструйтесь вже зараз

Щомісячний захід БПР, який не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я

УВАГА! Цей захід буде проводитись у змішаному форматі Онлайн + Офлайн і у вас є можливість долучитися до участі в заході аудиторно.

Адреса проведення: м.Київ, вул. Хрещатик 25, зала “Блактина

Реєстрація

Оберіть зручний пакет участі

Онлайн

Безкоштовно
Доступ до трансляції
Доступ до запису
Сертифікат БПР за конференцію
Доступ до майстер-класу
Сертифікат БПР за майстер-клас

Офлайн

* Адреса: м.Київ, вул. Хрещатик 25, зала "Блактина" ** Кількість місць обмежена

Безкоштовно
Жива участь у заході
Доступ до запису
Сертифікат БПР за конференцію
Доступ до майстер-класу
Сертифікат БПР за майстер-клас
Кава-брейк
Корисні методичні матеріали та підкажчики

Оберіть пакет участі

Кількість місць для участі офлайн обмежена.

!!! Одразу після конференції буде проведено Майстер-Клас:
“Лабораторія практичних навичок: Нюанси неврологічного огляду в практиці сімейного лікаря”.

За майстер клас будуть видаватися сертифікати окремо від основного заходу.
Участь в майстер-класі можуть взяти лише учасники Офлайн.