м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

Щоденник сімейного лікаря: клінічні історії пацієнтів

Онлайн

Мета заходу:

Продемонструвати та проаналізувати тактику ведення пацієнтів з поширеними та рідкісними станами в нинішній медичній практиці, представити методики і рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини шляхом поєднання практичного досвіду з глибоким науковим підґрунтям, що дозволить лікарям розвивати професійні знання для забезпечення ефективної діагностики та лікування пацієнтів з різноманітними захворюваннями.

Вартість участі:

Безкоштовно

Щоденник сімейного лікаря: клінічні історії пацієнтів
Дата заходу:
28 Травня, 2024
28 Травня, 2024
Час початку:
14:00
Сертифікат
15 балів БПР
Мова:
Українська
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:
Онлайн

Про захід

Постійне поглиблення знань є ключовим аспектом успіху у медицині та гарантує високий рівень ведення пацієнтів. Оскільки у медичній сфері постійно з’являються нові дослідження, технології та методики лікування, критично важливо бути в курсі сучасних трендів і передових практик. Серед найпоширеніших захворювань, які щороку впливають на якість життя людей, спричиняють інвалідність та смерть, залишаються серцево-судинні порушення (ішемічна хвороба серця, гіпертонія, інсульти), онкологічні хвороби, артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, пневмонія, цукровий діабет, туберкульоз, гепатити В і С, ВІЛ/СНІД, хвороба Альцгеймера та інші деменції. Тягар захворювань важко нести, проте багато станів можна виявити на ранніх стадіях, коригувати показники та застосовувати адекватну тактику ведення пацієнтів для уникнення ускладнень чи прогресування хвороб. Сімейні лікарі займають ключове місце у системі охорони здоров’я, оскільки їм потрібно охоплювати широкий спектр медичних знань з різних дисциплін для ефективної діагностики та лікування різноманітних захворювань. Від загальнопоширених до вкрай специфічних умов, вони повинні надавати якісний та всебічний догляд, адаптуючи свої знання та навички до унікальних потреб кожного пацієнта. Щоб забезпечити такий рівень допомоги, сімейні лікарі повинні бути в курсі останніх наукових досліджень і медичних інновацій. Саме компетентність і навички сімейних лікарів дозволять покращити якість життя пацієнтів та попередити серйозні медичні ускладнення, оскільки сімейні лікарі є першими, до кого звертаються за медичною допомогою.

Клініцисти матимуть змогу не тільки почути доповіді експертів-спікерів, а й детально розібрати конкретні клінічні рішення під час аналізу кейсів, задати питання провідним медичним експертам з різних галузей, а також покращити співпрацю між сімейними лікарями та спеціалістами вторинної ланки.
Учасники отримають наступні вміння та знання:
• Оновлені дані про епідеміологію, причини та механізми розвитку захворювань, з якими часто стикається сімейний лікар;
• Навички ідентифікації “червоних прапорів” та нетипових симптомів для своєчасного та точного прийняття клінічних рішень;
• Розуміння особливостей діагностики та лікування як дорослих, так і дитячих пацієнтів;
• Вміння розробляти стратегії лікування для пацієнтів з ключовими медичними проблемами, такими як артеріальна гіпертензія, лейкопенія, нейроповедінкові наслідки черепно-мозкової травми тощо;
• Знання сучасних лікувальних підходів, які можуть бути застосовані в клінічній практиці для індивідуалізації терапії;
• Особливості прийняття клінічних рішень та ведення пацієнтів в умовах війни.

Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія , Пародонтологія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Стоматологія, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-медична експертиза, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапевтична стоматологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин, Щелепно-лицева хірургія

Наукові партнери заходу

Основні розділи заходу:

Загальна практика – сімейна медицина
1) Превентивна медицина та оцінка ризиків (рутинні медичні огляди, скринінгові дослідження, вакцинація, оцінка ризику розвитку хронічних захворювань)
2) Ведення пацієнта з хронічними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, атеросклероз тощо)
3) Ментальне здоров’я (оцінка та управління психічними розладами, включаючи депресію, тривожні розлади, порушення сну в рамках первинної медичної допомоги)

Кардіологія
1) Ведення пацієнта з ішемічною хворобою серця;
2) Особливості лікування АГ у коморбідного та некоморбідного пацієнта
2) Менеджмент у разі аритмій.
3) Курація пацієнта з серцевою недостатністю
4) Методика проведення та інтерпритація обстежень (електрокардіографія, ехокардіографія)

Неврологія
1) Інсульти та ТІА (діагностика, реабілітація, первинна та вторинна профілактика)
2) Епілепсія (діагностика, медикаментозне лікування, хірургічне втручання при фармакорезистентній епілепсії)
3) Демієлінізуєчі захворювання (розсіяний склероз (діагностичні критерії, хворобомодифікуюча терапія, симптоматичне лікування), ГРЕМ (тактика ведення пацієнта)
4) Головний біль (мігрень, кластерний головний біль, головний біль напруги, менеджмент та профілактичні заходи)
5) Нейродегенеративні захворювання (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, хвороба мотонейрону (стратегії лікування та підтримки пацієнтів)
6) Тактика ведення пацієнта з захворюваннями периферичної нервової системи

Психіатрія
1) Депресивні розлади (діагностика, лікування, стратегії ведення хронічної депресії
2) Тривожні розлади (генералізований тривожний розлад, панічні атаки, фобії)
3) Шизофренія (діагностика, медикаментозне лікування, підтримувальна терапія)
4) Розлади, пов’язані з вживанням психоактивних речовин (лікування залежності, детоксикація, реабілітація)
5) Біполярний афективний розлад (виявлення, управління маніакальними та депресивними епізодами, стратегії довготривалого лікування)

Додаткові секції:

Майстер-клас “Робота з E-health: Ведення прийому” – Блажієвський Михайло Васильович (керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

 1. Що таке «персона»?
 2. Процес оновлення даних по персони у випадку наявності та відсутності РНОКПП.
 3. Особливості створення персони для неповнолітнього
 4. Помилки, які можуть виникати при процесі реєстрації/оновлення персони.
 5. Дедублікація персон.
 6. Що таке системи кодування ІСРС-2, МКХ-10-АМ, LOINC.
 7. Структура пакету «взаємодії».

Модератори заходу:

Спікери заходу:

Програма заходу:

14:00-14:05 Вступне слово, привітання учасників – Бухановська Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

14:05-14:35 Особливості антигіпертензивної терапії діуретиками у коморбідних пацієнтів – Торбас Олена Олександрівна (к.м.н., науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ “ННЦ Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМНУ)

14:40-15:10 Лейкопенії в практиці сімейного лікаря – Родіонова Ірина Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лікар-гематолог, лікар вищої категорії)

15:15-15:45 Нейроповедінкові наслідки черепно-мозкової травми в роботі лікаря психіатра – Кокашинський Віктор Олександрович (лікар-психіатр, асистент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету, член  Асоціації неврологів, психіатрів і наркологів України. )

15:50-16:00 Підведення підсумків роботи конференції. Закриття заходу – Бухановська Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

По закінченю конференції  16:00 – 17:00 Майстер-клас “Робота з E-health: Ведення прийому” – Блажієвський Михайло Васильович (керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

false

Майстер-клас “Робота з E-health: Ведення прийому” – Блажієвський Михайло Васильович (керівник відділу підтримки, Аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА»)

ПИТАННЯ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ:

 1. Що таке «персона»?
 2. Процес оновлення даних по персони у випадку наявності та відсутності РНОКПП.
 3. Особливості створення персони для неповнолітнього
 4. Помилки, які можуть виникати при процесі реєстрації/оновлення персони.
 5. Дедублікація персон.
 6. Що таке системи кодування ІСРС-2, МКХ-10-АМ, LOINC.
 7. Структура пакету «взаємодії».

Зареєструйтесь вже зараз

Конференція, яку не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я