м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

Щоденник сімейного лікаря: клінічні історії пацієнтів

Онлайн

Мета заходу:

Продемонструвати та провести аналіз ведення пацієнтів із захворюваннями та станами, які потребують особливої уваги лікаря в сучасних реаліях та представити платформу для забезпечення обміну досвідом між клініцистами, що покликана шляхом ретельного розбору клінічних випадків та рекомендацій доказової медицини стати допоміжним інструментом для опанування практикуючими лікарями професійних знань та навичок щодо профілактики, ранньої діагностики з використанням сучасних методів досліджень та ефективних стратегій лікування пацієнтів.
Дата заходу:
27 Лютого, 2024
Час початку:
13:00
Сертифікат
5 балів БПР
Мова:
Українська
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:
Онлайн

Про захід

Постійне удосконалення знань є важливою складовою успіху в медичній професії та забезпечує найвищий рівень догляду за пацієнтами. Нові дослідження, технології та методи лікування з’являються в медичній галузі. Вкрай важливо володіти актуальною інформацією щодо останніх тенденцій та передових методик. Нові реалії, нові виклики змушують медичну спільноту швидко адаптуватися до змін. Сімейні лікарі зазвичай ведуть пацієнтів різного віку та з різними захворюваннями і станами та виступають в ролі координаторів, співпрацюючи з іншими медичними спеціалістами. Сімейні лікарі повинні мати широкий спектр знань з різних галузей медицини, щоб ефективно діагностувати та лікувати широкий спектр захворювань, від загальних до специфічних, та надати повноцінний і компетентний медичний догляд своїм пацієнтам у всіх аспектах їхнього життя та здоров’я. Медична практика постійно змінюється, і лікарям різних спеціальностей слід оновлювати свої знання, щоб працювати на засадах доказової медицини та обирати правильну тактику ведення пацієнта. Саме розбір клінічних кейсів, обговорення складних діагностичних ситуацій та обмін досвідом сприятиме розширенню знань, опануванню нових навичок та призведе до підвищення ефективності лікування пацієнтів.

Лікарі здобудуть наступні навички:
1.оновлені знання щодо епідеміології, етіології захворювань та станів, з якими практикуючий лікар дуже часто стикається у своїй щоденній діяльності;
2.вміння розпізнавати ключові симптоми поширених захворювань і станів та уникати помилок та упереджень при діагностиці та лікуванні з метою їх уникнення у майбутньому;
3.знання щодо особливостей лікування пацієнта похилого віку;
4.навички щодо ефективного прийняття рішень з тактики ведення пацієнтів зі значущими поширеними станами та захворюваннями (ожирінням, стеатичною хворобою печінки, гіпертонічною хворобою, суглобовим болем, хворобами органів дихання тощо);
5.особливості тактики ведення пацієнта у разі проведення антибіотикотерапії;
6.актуальні та оновлені знання та навички щодо використання атибіотикотерапії в онкології;
7.знання щодо терапевтичного підходу для пом’якшення антибактеріальної резистентності при лікуванні супер-резистентних грамнегативних інфекцій;
8.знання щодо можливостей відтермінування антимікробної терапії;
9.навички щодо можливості застосування пробіотичних препаратів у пацієнта у разі наявності інфекції дихальних шляхів;
10.ознайомлення із практиками та сучасними методами лікування, які можуть бути використанні у клінічній практиці.

Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча патологічна анатомія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія, Патологічна анатомія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин

Основні розділи заходу:

1. Захворювання нервової системи
Розділ присвячений особливостям ведення пацієнта похилого віку з порушенням когнітивних функцій різного ступеня вираженості.
2. Серцево-судинні захворювання
Розділ зосереджується на обговоренні тактики лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією за допомогою комбінованої антигіпертензивної терапії.
3. Захворювання гепатобіліарної системи та метаболічні розлади
Даний розділ акцентує увагу слухачів на проблемі ожиріння як предиктора жовчнокамʼяної хвороби та різних аспектах стеатотичної хвороби печінки.
4. Захворювання опорно-рухового апарату
Розділ зосереджується на розборі тактики ведення пацієнта з суглобовим больовим синдромом, що базується на засадах доказової медицини.
5. Захворювання органів дихання та пробіотикотерапія
Розділ включає розбір сучасних принципів діагностики та лікування захворювань органів дихання та особливостей застосування пробіотичних препаратів при інфекціях дихальних шляхів.
6. Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність
Розділ фокусується на розборі питань щодо антибіотикотерапії у разі захворювань органів дихання, можливостей, переваг та ризиків застосування антибіотикотерапії в онкології, особливостей терапевтичного підходу для пом’якшення антибактеріальної резистентності при лікуванні супер-резистентних грамнегативних інфекцій та можливостей відтермінування антибіотикотерапії при інфекційних запальних процесах внутрішніх органів.

Додаткові секції:

false

Спікер(и) заходу:

Програма заходу

  • Лікування пацієнта похилого віку в практиці лікаря – Прокопів Марія Мирославівна (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця, президент ГО “Асоціація неврологів міста Києва”).
  • Раціональна комбінована антигіпертензивна терапія у практиці сімейного лікаря – Бенца Тетяна Михайлівна (д.мед.н., професор, завідувач навчальною частиною кафедри терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, експерт клініко-експертної комісії МОЗ України за спеціальністю «Терапія»).
  • Ожиріння як предиктор розвитку жовчнокамʼяної хвороби – Леженко Геннадій Олександрович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії ЗДМФУ).
  • Стеатотична хвороба печінки асоційована з метаболічною дисфункцією і кардіоваскулярний ризик: що необхідно знати сімейному лікарю? Потабашній Валерій Аркадійович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету).
  • Випадок болю у суглобах у практиці сімейного лікаря: кроки доказового менеджменту Колесник Павло Олегович (к.мед.н., доцент, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги, медичний факультет №2, Директор Навчально- наукового тренінгового Центру сімейної медицини і долікарської допомоги).
  • Основні принципи діагностики та лікування захворювань органів дихання Норейко Сергій Борисович (д.мед.н. професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця).
  • Можливості застосування пробіотичних препаратів при Інфекціях дихальних шляхів Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ННМІ НТУ ХПІ, доцент кафедри сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ХНМУ, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ).
  • Відтермінування антимікробної терапії при інфекційних запальних процесах внутрішніх органів Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця).
  • Проблеми антибіотикотерапії в онкології. Ліки від раку чи його індуктори? Зелінська Ганна Володимирівна (доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитолог вищої категорії, доцент ННЦ НМУ ім. О.О. Богомольця).
  • Терапевтичний підхід для пом’якшення антибактеріальної резистентності при лікуванні супер-резистентних грамнегативних інфекцій Мошинець Олена Володимирівна (кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України).

Зареєструйтесь вже зараз

Щомісячний захід БПР, який не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я

УВАГА! Цей захід буде проводитись у змішаному форматі Онлайн + Офлайн і у вас є можливість долучитися до участі в заході аудиторно.

Зареєструйтесь вже зараз

Щомісячний захід БПР, який не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я