м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

M.L.F – Medicine.Life.Future – v.3.0

Основні тренди та рекомендації в сучасній фармакології

Величезний спектр захворювань, які існують в сучасному світі та проявляються сотнями симптомів, що можуть бути спільними для різних патологічних станів, ставлять перед лікарями багато викликів та створюють складні умови для проведення диференційної діагностики. Вкрай важливо іти в ногу з часом та володіти актуальною практичною інформацією, сучасними алгоритмами та рекомендаціями, які допоможуть розпізнати приховані симптоми, розрізнити дуже схожі за проявами, але такі різні в плані лікування захворювання та уникнути помилок а майбутньому. Розбір проблемних для диференційної діагностики питань в колі міждисциплінарної комади клініцистів є надзвичайно актуальним, адже допоможе забезпечити правильний вибір ефективної тактики ведення пацієнтів.

Вартість участі:

Безкоштовно

Дата заходу:
Час початку:
12:30
Сертифікат
10 балів БПР
Мова:
Українська
Формат:
Конференція / Конгрес
Надати необхідні знання щодо типових і атипових клінічних проявів поширених в практиці лікаря захворювань, правильної оцінки стану пацієнта та визначення тактики його ведення, продемонструвати розбір клінічних кейсів з вирішенням проблемних питань та створити і представити платформу, яка стане осередком обміну клінічним досвідом та отримання оновлених сучасних даних, що базуються на засадах доказової медицини, для оволодіння лікарями важливими компетентностями, необхідними для проведення диференційної діагностики захворювань зі схожими симптомами, постановки точних діагнозів та підборі оптимального лікування.

Завдяки практичному формату конгресу, що побудований на розборі та обговоренні клінічних випадків та вирішенні конкретних питань, лікарі здобудуть знання та навички, які допоможуть правильно оцінити наявні у пацієнта симптоми, провести у найшвидші терміни додаткові обстеження та диференційну діагностику, проаналізувати отримані дані та обрати найбільш оптимальну тактику ведення пацієнта.

Що вас чекає на заході

Основні розділи заходу:

Секція “Система охорони здоров’я”
Представлені для розгляду актуальні питання та рішення в системі охорони здоров’я в Україні.

Секція “Колаборація з ендокринологами – запорука вірного лікування”
Секція зосереджується на обговоренні ендокринологічних порушень та наданні сучасних рекомендацій щодо їх корекції. Детально розбираються питання діагностики та лікування онкологічних захворювань щитоподібної залози.

Секція “Пацієнт терапевтичного профілю – нюанси ведення”
Дана секція акцентує увагу слухачів на практичних рекомендаціях щодо діагностики та лікування гастроентерологічної, кардіологічної патології, тактики ведення пацієнта із захворюваннями гепатобіліарної системи, анемічним синдромом.

Секція “Інфекційна патологія та антибактеріальна терапія”
Секція зосереджується на розборі питань щодо клінічного перебігу і підбору оптимального лікування, прийнятті правильних медичних рішень у разі захворювань органів дихання.

Секція “Сімейна медицина: міжнародний досвід”
Слухачі отримають особливу можливість дізнатись про організаційні складові сімейної медицини за кордоном та про досвід іноземних колег.

Секція “Формування груп ризику розвитку туберкульозу лікарями первинного рівня надання медичної допомоги”
Секція присвячена розбору та наданню практичних рекомендацій для подолання викликів, які ставить перед медициною туберкульоз.

Секція “Неврологічна патологія: від симптомів до лікування”
Секція висвітлює тактику ведення пацієнтів у разі різних неврологічних захворювань та станів від моменту правильної оцінки симптомів і до раціонального ефективного лікування.

Секція “Педіатричний пацієнт – актуальні клінічні питання”
Матеріал даної секції акцентується на особливостях проявів захворювання та тактиці ведення маленького пацієнта.

Додаткові секції заходу:

 • Майстер-клас – «Лабораторія практичних навичок» Робота з E-health: Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом – Блажієвський Михайло Васильович (Керівник відділу підтримки, аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА») – 10 балів БПР
В день заходу можуть проводитись майстер-класи паралельно або послідовно щодо цього заходу. Ці заходи не пов’язані між собою і можна реєструватися на кожний захід окремо. Якщо інші заходи є безкоштовними, то для для вашої зручності достатньо зареєструватися на поточний захід і ви отримаєте доступ до майстер-класів автоматично.  Додаткова реєстрація не потрібна. Сертифікати з балами БПР будуть надаватися за кожний захід окремо.

Інформаційні партнери

Програма заходу:

 • Порядок здійснення моніторингу НСЗУ – Лапоног Сергій Петрович (начальник управління моніторингу Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами).
 • Сучасні підходи до корекції вуглеводного обміну та метаболічних порушень в практиці сімейного лікаря – Кваченюк Андрій Миколайович (Віце-Президент Асоціації ендокринологів України, член Американської Асоціації Ендокринних Хірургів, Заслужений лікар України, професор, доктор мед. наук НМУ ім. О.О. Богомольця, експерт НСЗУ).
 • Сучасні підходи до діагностики та лікування раку щитоподібної залози – Зелінська Ганна Володимирівна  (д.біол.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринологій та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитоморфолог вищої категорії, доцент ННЦ НПО НМУ ім. О.О. Богомольця).
 • Гастроентерологічні аспекти діагностики та лікування в кардіологічній практиці – Степанов Юрій Миронович (д. мед.н., професор, заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», віце-президент Української гастроентерологічної асоціації, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, головний позаштатний гастроентеролог Дніпропетровської області).
 • Клінічні форми стеатотичної хвороби печінки та місце урсодезоксихолевої кислоти в її лікуванні: що необхідно враховувати сімейному лікарю? – Потабашній Валерій Аркадійович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету).
 • Ліпідзнижуюча терапія у первинній і вторинній профілактиці атеросклеротичного кардіоваскулярного захворювання – Черська Марія Сергіївна (лікар-кардіолог, терапевт, д. мед. н. за спеціальністю кардіологія, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко», провідний науковий співробітник).
 • Алгоритми діагностики та лікування залізодефіцитного стану та анемії – Родіонова Ірина Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лікар-гематолог, лікар вищої категорії).
 • Особливості перебігу інфекцій нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з коморбідністю – Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»).
 • Респіраторні фторхінолони в лікуванні негоспітальної пневмонії. Коли призначення доцільне? – Гріцова Наталія Анатоліївна (к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика).
 • Гострий бронхіт в практиці сімейного лікаря. Відповіді на клінічні питання – Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ННМІ НТУ ХПІ,  доцент кафедри сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ХНМУ, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ).
 • Утруднення носового дихання: диференційна діагностика, прийняття рішення – Левицька Світлана Анатоліївна (л.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», лікар-оториноларинголог вищої атестаційної категорії).
 • Взаємодія щодо своєчасного виявлення туберкульозу згідно стандарту надання медичної допомоги” – спікер Шукатка Володимир Володимирович, менеджер проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», PATH (м.Київ)
 • Клінічний досвід виявлення туберкульозу позалегеневої локалізації: організаційні аспекти взаємодії лікарів загального профілю та спеціалістів-фтизіатрів” – Назаренко Євген Володимирович, консультант проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», заступник директора з амбулаторно-поліклінічної роботи, КНП “Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр” Вінницької обласної ради“ (м. Вінниця)
 • Деякі наслідки алкогольної агресії на нервову систему (частина перша) – Орос Михайло Михайлович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету).
 • Диференційна діагностика гострого вестибулярного синдрому – Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика).
 • Нейропатія: сучасні підходи до діагностики та лікування – Копчак Оксана Олегівна (д.мед.н., завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації КМУ, головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»).
 • “Ходіння по муках» пацієнта з ГТР та його лікарів – Осовська Наталя Юріївна (д.мед.н., професор, головний лікар Консультативно-діагностичного центру серцево-судинної патології, лікар-кардіолог,терапевт, функціональний діагност).
 • Як подолати наслідки травми голови, що трапляються найчастіше в реаліях сьогодення – Селюк Ольга Вікторівна (лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики сімейної медицини Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби).
 • Міастенія в клінічних варіантах: світовий диференційований підхід до лікування – Марчук Маргарита Сергіївна (лікар-невролог, аспірант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця).
 • Стрес, тривога та синдром вигорання. Як вистояти в сучасних умовах? – Селюк Мар’яна Миколаївна  (к.мед.н., професор кафедри терапії Української військово-медичної академії).
 • Гострі захворювання глотки у дітей. Питання та відповіді – Дєєва Юлія Валеріївна (д.мед.н., професор кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця).
 • Кір у дітей. Діагностика, диференційна діагностика та лікування – Палатна Людмила Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямком “Інфекційні захворювання” МОЗ України).
 • Майстер-клас – «Лабораторія практичних навичок» Робота з E-health: Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом – Блажієвський Михайло Васильович (Керівник відділу підтримки, аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА») – 10 балів БПР

Програма заходу:

 • Порядок здійснення моніторингу НСЗУ – Лапоног Сергій Петрович (начальник управління моніторингу Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами).
 • Сучасні підходи до корекції вуглеводного обміну та метаболічних порушень в практиці сімейного лікаря – Кваченюк Андрій Миколайович (Віце-Президент Асоціації ендокринологів України, член Американської Асоціації Ендокринних Хірургів, Заслужений лікар України, професор, доктор мед. наук НМУ ім. О.О. Богомольця, експерт НСЗУ).
 • Сучасні підходи до діагностики та лікування раку щитоподібної залози – Зелінська Ганна Володимирівна  (д.біол.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринологій та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», лікар-цитоморфолог вищої категорії, доцент ННЦ НПО НМУ ім. О.О. Богомольця).
 • Гастроентерологічні аспекти діагностики та лікування в кардіологічній практиці – Степанов Юрій Миронович (д. мед.н., професор, заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», віце-президент Української гастроентерологічної асоціації, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, головний позаштатний гастроентеролог Дніпропетровської області).
 • Клінічні форми стеатотичної хвороби печінки та місце урсодезоксихолевої кислоти в її лікуванні: що необхідно враховувати сімейному лікарю? – Потабашній Валерій Аркадійович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету).
 • Ліпідзнижуюча терапія у первинній і вторинній профілактиці атеросклеротичного кардіоваскулярного захворювання – Черська Марія Сергіївна (лікар-кардіолог, терапевт, д. мед. н. за спеціальністю кардіологія, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренко», провідний науковий співробітник).
 • Алгоритми діагностики та лікування залізодефіцитного стану та анемії – Родіонова Ірина Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лікар-гематолог, лікар вищої категорії).
 • Особливості перебігу інфекцій нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з коморбідністю – Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»).
 • Респіраторні фторхінолони в лікуванні негоспітальної пневмонії. Коли призначення доцільне? – Гріцова Наталія Анатоліївна (к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика).
 • Гострий бронхіт в практиці сімейного лікаря. Відповіді на клінічні питання – Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ННМІ НТУ ХПІ,  доцент кафедри сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ХНМУ, доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ).
 • Утруднення носового дихання: диференційна діагностика, прийняття рішення – Левицька Світлана Анатоліївна (л.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», лікар-оториноларинголог вищої атестаційної категорії).
 • Майстер-клас – «Лабораторія практичних навичок» Робота з E-health: Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом – Блажієвський Михайло Васильович (Керівник відділу підтримки, аналітик ТОВ «ХЕЛСІ УРАЇНА») – 10 балів БПР

Реєстрація

Вартість участі:

Безкоштовно

Реєстрацію закрито
Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча патологічна анатомія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія, Пародонтологія, Патологічна анатомія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Стоматологія, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-медична експертиза, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапевтична стоматологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин, Щелепно-лицева хірургія

Часті запитання

Запис трансляції буде доступний на платформі Академії MedEvent або на нашому YouTube. Зазвичай ми повідомляємо про доступність запису в розсилці електронною поштою або в Telegram

Після реєстрації на захід ви отримаєте посилання на трансляцію. Ми присилаємо нагадування на елктронну пошту або в Телеграм за день та в день проведення заходу.

Сертифікат БПР зможуть отримати учасники заходу, які пройдуть тестування та отримають не менше 70% правильних відповідей. Тести на сертифікат БПР ми відправляємо всім попередньо зареєстрованим учасникам.

Після проходження тестування і набору не менше 70% правильних відповідей ви отримаєте на електронну пошту, вказану при реєстрації сертифікат БПР у форматі PDF. Сертифікати надсилаємо протягом 10 днів після проходження тестування.

Спершу перевірте теку Спам. Іноді буває листи потрапляють туди. В будь-який момент ви можете зв’язатися з нами і ми допоможемо вам з підключенням.