м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Конференція / Конгрес

M.L.F – Medicine.Life.Future #2.0

Мета заходу:

Вартість участі:

Безкоштовно

Дата заходу:
28 Лютого, 2024
29 Лютого, 2024
Час початку:
12:00
Сертифікат
балів БПР
Мова:
Тип:
Конференція / Конгрес
Формат:

Про захід

Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Гігієна дітей та підлітків, Дезінфекційна справа, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча патологічна анатомія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика — сімейна медицина, Імунологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна імунологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна та нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія, Патологічна анатомія, Педіатрія, Підліткова терапія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Спортивна медицина, Стоматологія, Судинна хірургія, Судова медицина, Терапевтична стоматологія, Терапія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Хірургія серця і магістральних судин.

Основні розділи заходу:

Модератори заходу:

Спікери заходу:

Програма заходу:

24 жовтня 2023 року (День перший)

11:45 Підключення учасників

Модератор – Бухановська Тетяна Миколаївна – к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Система охорони здоров`я»

5 хв. 12:00-12:05 Вступне слово, привітання учасників

Бухановська Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

15 хв. 12:05-12:20

Безпека пацієнтів у процесі надання медичної допомоги

Лапоног Сергій Петрович (начальник управління моніторингу Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 12:25-12:45

Профілактична медицина, як базова складова системи охорони громадського здоров`я

Гущук Ігор Віталійович (д.мед.н., доцент, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету “Острозька академія”)

Питання/відповіді (5хв.)

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Інфекційна патологія та антибактеріальна терапія»

20 хв. 12:50-13:10

Раціональна антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії в еру резистентності

Сопко Олена Володимирівна (к.мед.н., медичний радник ТОВ “ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна”)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.13:15-13:35

Оптимізація антибактеріальної терапії у амбулаторного пацієнта з негоспітальною пневмонією

Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.

13:40-

14:00

Гострий бронхіт: раціональне ведення пацієнтів

Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології ХМАПО)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.14:05-14:25

Підводні камені риносинуситів

Левицька Світлана Анатоліївна (д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 14:30-14:50

Карбоцистеїн: від фармакологічних властивостей до клінічної ефективності

Зайченко Ганна Володимирівна (д.мед.н., проф., завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця. Член міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології « IUPHAR», Європейської асоціації клінічної фармакології та терапії «EACPT»)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.14:55-15:15

Діагностика захворювань органів дихання: взаємодія рівнів надання медичної допомоги

Норейко Сергій Борисович (д.мед.н. професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

5 хв.15:20-15:25 ПЕРЕРВА

III ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Актуальні клінічні питання: від симптоматики до лікування» 

20 хв. 15:25-15:45

Застосування квантиферонового тесту в групах ризику серед дорослих

Колісник Наталія Станіславівна (к.мед.н, доцент, завідувачка кафедри фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.15:50-16:10

Інфекційні маски DRESS- синдрому. Клінічний випадок

Буц Олександра Романівна (лікар вищої категорії, к.мед.н., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 16:15-16:35

Нейроінфекції у дітей. Випадки з практики, труднощі діагностики

Палатна Людмила Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

Секція «Неврологічні розлади»

20 хв. 16:40-17:00

Біль в спині. Огляд сучасних рекомендацій через призму погляду практикуючого лікаря

Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології № 1 НУОЗУ ім. П.Л. Шупика)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.

17:05-17:25

Головокружіння з яким працює кожен лікар-інтерніст. Ефективне лікування нашого пацієнта

Селюк Ольга Вікторівна (лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби)

Питання/відповіді (5хв.)

20хв. 17:30-17:50

Сучасні аспекти застосування когнітивних підсилювачів в клінічній практиці

Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

IV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Майстер-клас

«Лабораторія практичних навичок»

45 хв. 17:55-18:40

Створення локального протоколу емпіричної антимікробної терапії

Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця) 10 хв. 18:40-18:50 Закриття першого дня конференції. Обговорення підсумків

24 жовтня 2023 року (День перший)

11:45 Підключення учасників

Модератор – Бухановська Тетяна Миколаївна – к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика

I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Система охорони здоров`я»

5 хв. 12:00-12:05 Вступне слово, привітання учасників

Бухановська Тетяна Миколаївна (к.мед.н., доцент, НУОЗ України імені П.Л. Шупика)

15 хв. 12:05-12:20

Безпека пацієнтів у процесі надання медичної допомоги

Лапоног Сергій Петрович (начальник управління моніторингу Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 12:25-12:45

Профілактична медицина, як базова складова системи охорони громадського здоров`я

Гущук Ігор Віталійович (д.мед.н., доцент, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету “Острозька академія”)

Питання/відповіді (5хв.)

II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Інфекційна патологія та антибактеріальна терапія»

20 хв. 12:50-13:10

Раціональна антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії в еру резистентності

Сопко Олена Володимирівна (к.мед.н., медичний радник ТОВ “ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна”)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.13:15-13:35

Оптимізація антибактеріальної терапії у амбулаторного пацієнта з негоспітальною пневмонією

Дзюблик Ярослав Олександрович (д.мед.н, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.

13:40-

14:00

Гострий бронхіт: раціональне ведення пацієнтів

Березняков Владислав Ігорович (к.мед.н., доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології ХМАПО)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.14:05-14:25

Підводні камені риносинуситів

Левицька Світлана Анатоліївна (д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 14:30-14:50

Карбоцистеїн: від фармакологічних властивостей до клінічної ефективності

Зайченко Ганна Володимирівна (д.мед.н., проф., завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця. Член міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології « IUPHAR», Європейської асоціації клінічної фармакології та терапії «EACPT»)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.14:55-15:15

Діагностика захворювань органів дихання: взаємодія рівнів надання медичної допомоги

Норейко Сергій Борисович (д.мед.н. професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

5 хв.15:20-15:25 ПЕРЕРВА

III ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Секція «Актуальні клінічні питання: від симптоматики до лікування» 

20 хв. 15:25-15:45

Застосування квантиферонового тесту в групах ризику серед дорослих

Колісник Наталія Станіславівна (к.мед.н, доцент, завідувачка кафедри фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.15:50-16:10

Інфекційні маски DRESS- синдрому. Клінічний випадок

Буц Олександра Романівна (лікар вищої категорії, к.мед.н., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв. 16:15-16:35

Нейроінфекції у дітей. Випадки з практики, труднощі діагностики

Палатна Людмила Олександрівна (к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

Секція «Неврологічні розлади»

20 хв. 16:40-17:00

Біль в спині. Огляд сучасних рекомендацій через призму погляду практикуючого лікаря

Насонова Тетяна Іванівна (д.мед.н, професор кафедри неврології № 1 НУОЗУ ім. П.Л. Шупика)

Питання/відповіді (5хв.)

20 хв.

17:05-17:25

Головокружіння з яким працює кожен лікар-інтерніст. Ефективне лікування нашого пацієнта

Селюк Ольга Вікторівна (лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби)

Питання/відповіді (5хв.)

20хв. 17:30-17:50

Сучасні аспекти застосування когнітивних підсилювачів в клінічній практиці

Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця)

Питання/відповіді (5хв.)

IV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Майстер-клас

«Лабораторія практичних навичок»

45 хв. 17:55-18:40

Створення локального протоколу емпіричної антимікробної терапії

Хайтович Микола Валентинович (д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця) 10 хв. 18:40-18:50 Закриття першого дня конференції. Обговорення підсумків

Зареєструйтесь вже зараз

Конференція, яку не варто пропускати!

Дізнайтесь про нові клінічні кейси, нові методики лікування та нові рекомендації від провідних фахівців в сфері охорони здоров’я