м.Київ, вул.П.Болбочана 4а, оф.24

Майстер-клас

Лабораторія практичних навичок “Робота з E-health: Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом”

Онлайн

Вартість участі:

Безкоштовно

Лабораторія практичних навичок "Робота з E-health: Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом"
Дата заходу:
13 Березня, 2024
Час початку:
17:30
Сертифікат
10 балів БПР
Мова:
Українська
Тип заходу
Майстер-клас
Формат:
Онлайн

Спікер(и) заходу:

Мета заходу:

Представити модель взаємодії МІС та ЦБД ЕСОЗ в цілому, оновити знання користувачів МІС про процес створення «персони» та декларації пацієнта, закріпити знання щодо процесу внесення змін в електронну медичну карту пацієнта в МІС Helsi та ЦБД ЕСОЗ та провести розбір питань від користувачів МІС, щодо відмінностей в наборі необхідних даних при реєстрації пацієнта в ЕСОЗ у випадку наявності РНОКПП та у випадку відмови від нього, чи його відсутності у випадку, якщо пацієнт не досяг 14-річного віку, відмінності в процесі оновлення даних по таких персонах та представити процедуру заключення/перезаключення декларації з пацієнтом у випадках зміни персональних даних пацієнта, заключення декларації з дітьми, процедуру завантаження необхідних підтверджуючих документів для опанування лікарями навичок коректного внесення персональної інформації по пацієнту в МІС та ЦБД ЕСОЗ, створення декларації – для покращення взаємодії з пацієнтом та уникнення помилок при формуванні медичних записів в ЦБД ЕСОЗ.

Актуальність

Використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє удосконаленню надання медичних послуг в електронному режимі та адаптується до потреб пацієнта. Лікар, який практикує, має добре володіти актуальним набором знань та навинчок для чіткої та комфортної роботи в E-health. Даний майстер-клас має на меті закцентувати увагу на процес внесення необхідної інформації про пацієнта для створення об’єкту «персона», процесу оновлення даних про персону для покращення навичок користувачів ЕСОЗ в їх процесі взаємодії з МІС та ЦБД ЕСОЗ

Практична цінність

Лікарі оволодіють достатніми знаннями для: уникнення та вирішення типових проблем, що виникають в процесі роботи з електронною медично картою пацієнта при її реєстрації в ЦБД ЕСОЗ. Також ці знання підвищать їх рівень цифрової грамотності та, як наслідок, рівень взаємодії з пацієнтом.

Питання, що розглядаються

Лікарі оволодіють достатніми знаннями для: уникнення та вирішення типових проблем, що виникають в процесі роботи з електронною медично картою пацієнта при її реєстрації в ЦБД ЕСОЗ. Також ці знання підвищать їх рівень цифрової грамотності та, як наслідок, рівень взаємодії з пацієнтом.

Що таке персона? Особливості заключення декларації з пацієнтом

Для кого

Авіаційна та космічна медицина, Акушерство і гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Бактеріологія, Вірусологія, Гастроентерологія, Гематологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Геріатрія, Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Гігієна харчування, Дерматовенерологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча фтизіатрія, Дитяча хірургія, Дитячі інфекційні хвороби, Дієтологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Епідеміологія, Загальна гігієна, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Інвазивна електрофізіологія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна біохімія, Клінічна онкологія, Клінічна лабораторна діагностика, Комбустіологія, Комунальна гігієна, Лабораторна імунологія, Лікувальна фізкультура, Лікувальна фізкультура і спортивна медицина, Медицина невідкладних станів, Медична психологія, Мікробіологія і вірусологія, Наркологія, Народна і нетрадиційна медицина, Неврологія, Нейрохірургія, Неонатологія, Нефрологія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Паразитологія , Пародонтологія, Педіатрія, Пластична хірургія, Проктологія, Променева терапія, Професійна патологія, Психіатрія, Психотерапія, Психофізіологія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Ревматологія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Санологія, Сексопатологія, Спортивна медицина, Стоматологія, Судинна хірургія, Суднова медицина, Судово-медична експертиза, Судово-психіатрична експертиза, Сурдологія, Терапевтична стоматологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Фізична та реабілітаційна медицина, Фізіотерапія, Фтизіатрія, Функціональна діагностика, Хірургічна дерматологія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Хірургія серця та магістральних судин, Щелепно-лицева хірургія
Все про БПР

Розділ оновлюється…

Для учасників платформи

Розділ оновлюється…

Інші актуальні заходи:

Все про БПР

Для учасників платформи